İş Sağlığı ve Güvenliği

Yılmaz Makina

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE POLİTİKAMIZ

LİDERLİK
YILMAZ MAKİNE olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG firmamız genelinde en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG açısından yetkin ekiplerle
çalışılır. Firmamız da İSG Yönetimi, proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak şekilde kurulmuştur.

Bu yaklaşımların kombinasyonu, İSG Yönetim Sisteminin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Proaktif yaklaşım; Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. İş öncesi risk değerlendirmeleri, İş Tehlike Analizleri ve iş başı toplantıları YILMAZ MAKİNE İSG risk yönetiminin ana basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen önlemler kazaların önlenmesinde kullanılır. Biz YILMAZ MAKİNE olarak tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile önlenebilir olduğuna
inanıyoruz. Bu yüzden YILMAZ MAKİNE genelinde yapılan her aktivite sahip olduğu riskler ile değerlendirilir ve ilgili prosedürler bu riskler göz önüne alınarak oluşturulur. YILMAZ MAKİNE İSG prosedürleri 5 ayrı
kategoride hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

İLETİŞİM

İletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. Her seviyede çalışanımıza ulaşabilmek adına, farklı iletişim araçları kullanılmakta ve dil bariyerini aşmak için çalışanlarımıza kendi dillerinde iletişime
geçilmektedir.

İSG PERFORMANSI

Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ÇGS Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir.

Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm YILMAZ MAKİNE Organizasyonuyla paylaşılmaktadır. Elde ettiğimiz deneyim ve önceki olaylardan edindiğimiz dersler sonucunda, YILMAZ MAKİNE “12 Hayati Kritik Aktivitesi” belirlenmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda bu 12 Hayati Kritik aktivite
ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi beklenmektedir.

 

SIFIR KAZA
BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.

YILMAZ MAKİNE’nin nihai hedefi olan “Sıfır Kaza”ya ulaşmak için:

  • Şirket Yönetimi tarafından “özü sözü bir olmak” ve “örnek teşkil
  • etmek” suretiyle güçlü bir taahhüt sergilenmektedir
  • Proje planlamasından itibaren etkili ve gerekli ÇGS&S eğitim paketleri verilmektedir.
  • “İnsan” ve “çevre” odaklı proaktif ÇGS&S programları uygulanmaktadır.

Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm YILMAZ MAKİNE çalışanları “çekinmeden” konuşmaya yetkilidir.

İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, YILMAZ MAKİNE İSG Sisteminin çalışanlara aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu aktarım İSG Yönetim sistemimizin uygulanırlığı açısından son derece önemlidir. Eğitim sistemimiz için temel gereksinimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Yetkin eğitim organizasyonuna sahip olmak
  • Detaylı eğitim programına sahip olmak
  • Amacına uygun eğitim tesisleri kurmak

Bu 3 gereksinimi karşılayan eğitim sistemi, güçlü prosedür omurgasıyla birleştirildiğinde “Sıfır Kaza Hedefi”ne ulaşmamızda en büyük yardımcıdır. Bu inançla, YILMAZ MAKİNE olarak 25 yılı aşkın zamandan bu tarafa yürüdüğümüz yolda daha emin adımlarla yürümeye devam etmek tek amacımızdır.

SAĞLIK

Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm faaliyetlerimizde Doktorlar, sağlık görevlileri ve hemşirelerden oluşan sağlık ekiplerimiz görev alır ve çalışanlarımız herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilirler. İş Sağlığı ve Hijyeni prosedürleri, YILMAZ MAKİNE İSG İstemimin 5 ana başlığından bir tanesini oluşturmaktadır. Sağlık ve Hijyenle ile ilgili uygulamalar bu başlık altındaki prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

YILMAZ MAKİNE olarak, çalışanlarına sağlıklı, hijyenik ve kalori olarak uygun öğünler sunmak için her projemizde kaliteli ekip ve ekipmanlarla çalışanlarımıza daha iyi bir hizmet sağlamaya çalışmaktayız ve bu yolda emin adımlarla yolumuza devam etmekteyiz .

ULUSLARARASI STANDARTLAR İLE UYUM
İSG yönetim sisvtemimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı ile tam uyumludur.

HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE

 

biz sizi arıyalım

Lütfen form alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurunuz.